Marketing

BHAuto.ba na internetu

BHAuto.ba je vodeći automotive portal i jedan od najposjećenih bosanskohercegovačkih portala u BiH i šire. Dnevno sajt BHAuto posjeti više do hiljadu posjetilaca, i taj broj je u kontinuiranom porastu. Naš portal jedan je od najkompletnijih internet portala u Bosni i Hercegovini. Kao jedan od vodećih domaćih automobilskih portala, redakcija BHAuto.ba želi ponuditi početak marketinške saradnje sa našim portalom. Ciljnu grupu čine mladi, obrazovani, i potrošački orjentirani posjetioci. Naši stalni oglašivači su kompanije automotive tržišta koje rade na bosanskohercegovačkom tržištu, zatim proizvođači, uvoznici i prodavci prateće opreme i djelatnosti.

MARKETING NA BHAUTO.BA

Komercijalna orjentiranost portala bhauto.ba uočljiva je u izuzetno razvijenim mogućnostima za on-line marketing aktivnosti. Odnos troškova kampanje i postignutih rezultata, reklamiranje na našem sajtu je višestruko efikasan i ekonomičan. Ukoliko Vam je cilj promocija Vaše ponude ili privlačenje naših posjetilaca na vašu internet stranicu, očekujte najbolje rezultate i iskorištenost naših kapaciteta, kao i najpovoljniji odnos uloženog i postignutih efekata. Raznovrsnost i atraktivnost sadržaja naših web stranica na kojima se možete oglašavati predstavlja pravu mogućnost za usmjeravanje reklamnih kampanja ka specifičnim ciljnim grupama koje najviše odgovaraju vašim željama.

ZAŠTO MARKETING NA INTERNETU?

Reklamiranje na internetu znači neograničenu dostupnost i vidljivost bez obzira na vrijeme kada posjetilac dolazi na web stranicu i to 365 dana godišnje, bez ikakvih geografskih ograničenja! Ulaganje u reklamu na internetu predstavlja visokoisplativu i ekonomičnu investiciju. Reklama na internetu je finansijski mnogo povoljnija od reklama na ostalim elektronskim medijima (TV, radio). Najbolji raspored reklamnih banera omogućava vam odličnu poziciju, sa optimalnim brojem reklamnih sadržaja, kako bi efekat bio što veći. Internet reklama ima veliku efikasnost zbog načina na koji se plasira, jer je reklama u obliku banera stalno prisutna pred očima posjetilaca internet strane na najuočljivijoj poziciji. Specifičan deo internet korisnika jesu ljudi na rukovodećim pozicijama (decision makers) u svojim preduzećima. Oni, između ostalog, internet permanentno koriste i kao mjesto za pronalaženje informacija o svojim novim potencijalnim i aktuelnim ponudama, a da ne spominjemo praćenje onoga šta konkurencija radi.

No announcement available or all announcement expired.