DPF – Filter krutih čestica

Filter krutih čestica (filter čađi)

Filterom krutih čestica (filterom čađi) opremljena su dizel vozila i poznat je kao DPF ili FAP filter. Zadatak ovog filtera jeste da spriječi „izbacivanje“ kancerogenih čestica koje nastaju prilikom sagorijevanja dizela u motoru vozila. Ovaj filter posjeduju vozila EURO 4 norme i mlađa vozila sa većom EURO normom.

DPF (Diesel Particulate Filter)

Na francuskom jeziku ovaj filter se naziva filtre à particules (FAP), a životni vijek ovog filtera jednak je vijeku vozila. Međutim, često se dešava da dođe do začepljenja ovog filtera. Više je razloga zbog kojih dolazi do začepljenja: nekvalitetno gorivo, neadekvatno održavanje vozila, uslijed kvara na motoru, a zamjena ovog filtera može stajati i do nekoliko hiljada KM zavisno od modela i starosti vozila. Začepljenja se javljaju uglavnom kod vozila starijih generacija koja nisu opremljena sistemom koji će sugerisati vozaču da je potrebno izvršiti regeneraciju filtera. Danas su vozila opremljena ovim sistemom i samo zbog nemara vozača može doći do začepljenja filtera.

Upozorenje na instrument tabli da ima problem sa filterom.

 

 

Regeneracija filtera može biti pasivna i aktivna.

Pasivna regeneracija je regeneracija koja se obavlja sama kad se stvore uslovi za ovu regeneraciju, odnosno kad temperatura u izduvnom sistemu dostigne takvu vrijednost (oko 400oC) da dolazi do samozapaljenja čađi u filteru, a nakupljena (zalijepljena) čađ u filteru se pretvara u pepeo i kao takva izlazi iz sistema.

Aktivna regenarecija je regenaracija kod koje kontrolna jedinica motora, ECU (Engine Control Unit) preuzima kontrolu nad procesom regeneracije. On djeluje kada čađ u sistemu dostigne  određenu vrijednost začepljenosti, i tada se pokreće ubrizgavanje aditivia ili dizela preko posebne dizne u izduvnom sistemu kako bi se povećala temperatura te se tako pokrenula regeneracija. Ova regenarecija traži aktivnu ulogu vozaća i ona se može obavljati kod stabilne vožnje pri brzino od 60 km/h i većoj i najmanje 3000 o/min u trajnanju vožnje od 15-20 min. Dakle ovu regeneraciju filtera može obaviti sam vozač ili se ista može obaviti u servisu.

Ukoliko dođe do začepljenja filtera, tako da se pasivnom i aktivnom regeneracijom ne može očistiti odnosno regenerisati, onda vozilo moramo odvesti u specijalizovani servis koji može obaviti čiščenje filtera. U tim slučajevi filter se fizički skida sa vozila, vrši dijagnoza i ukoliko je regeneracija moguća, u specijalizovanim uređajima filter se tretira aditivima koji su namijenjeni za čiščenje. Ovakav postupak čiščenja može koštati i nekoliko stotina eura, ali i dalje je jeftiniji od kupovine novog filtera.

Danas je hemijska industrija znatno napredovala pa se na tržištu mogu naći i aditivi koji se miješaju sa dizelom, a njihova namjena je da se omogući optimalno sagorijevanje dizela i samanji nagomilavanje čestica čađi u filteru.

Almir A.

Leave a Reply

No announcement available or all announcement expired.